Obec Klin nad Bodrogom rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Profil verejného obstarávateľa

Podľa § 6 odstavca 1 písm.b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnkov niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ( ďalej len zákona č. 25/2006 Z.z.) Obec Klin nad Bodrogom je verejným obstarávateľom  a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona. 
Podľa § 22 zákona č. 25/2006 zriaďuje obec Klin nad Bodrogom na internetovej stránke svoj " Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude zverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.
Podľa  § 49 a  Zákona č.25/2006 Z.z. uverejňuje obec Klin nad Bodrogom informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.
   
Verejný obstarávateľ: Obec Klin nad Bodrogom    
Sídlo: Obec Klin nad Bodrogom, Obecný úrad, Hlavná 91/21, Klin nad Bodrogom 07631
Číslo účtu: SK20 0200 0000 0000 1902 6622    
IČO: 00689718
DIČ: 2020728380
DIČ DPH: obec nie je platcom DPH
Štatutárny zástupca: Ján Iski, starosta obce
E-mail: klinnadbodrogom@gmail.com
Telefón: 00421566373185    
Fax. 00421566373185    

Dokumenty na stiahnutie

(1265.86 kb)
(118.6 kb)
(904.63 kb)
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Obnova potenciálu poľnoh.výroby poškodeného prír.katastrofami
(101.55 kb)

Nadlimitné zakázky

Dokumenty na stiahnutie

Podlimitné zakázky

Dokumenty na stiahnutie

Zákazky podľa § 9 ods. 9

Dokumenty na stiahnutie