Zmenšiť textZväčšiť text

Súčasnosť

Na východnom okraji Zemplínskych vrchov, neďaleko od obce Zemplín, zlievajú sa rieky Ondava a Latorica v jeden tok.

Sútokom týchto dvoch riek vzniká Bodrog, jediná rieka na Slovensku, ktorá nemá vlastný prameň toho istého názvu. Od sútoku Ondavy s Latoricou až po štátnu hranicu s Maďarskom je v okolí Bodroga takmer každá obec významnou archeologickou lokalitou.

V juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny, tam, kde rieka Bodrog opúšťa územie Slovenskej republiky, leží Klin nad Bodrogom.
Nachádza sa tu prírodná pláž „Torok“.

Z obce je prístup k najnižšie položenému miestu v republike (94,3 m.n.v.), jej okolie je oázou ticha, fenoménom vodnej a močiarnej vegetácie.

V počiatočnom vývoji to bola hromadná cestná dedina. Zrúcaniny bývalého kostola Zjavenia Pána (katolícky) sú zvyškami ranogotickej stavby z čias okolo roku 1300, ktorá bola v 18. storočí klasicisticky upravená.

Prícestná klasicistická socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1800, na kanelovanom stĺpe s klasicistickými ružicami, bola zničená v 2. svetovej vojne.

Osadenie monolitu na najnižšie položenom mieste SR
Premiestnenie monolitu na bližšie dostupné miesto v Kline nad Bodrogom