Obec Klin nad Bodrogom rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Úradná tabuľa | Upozornenie pre občanov - Zákon o vypaľovaní

               Zákon 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi hovorí jasnou rečou – vypaľovanie trávy je pod hrozbou vysokých sankcií prísne zakázané.

Právnickým osobám zaň hrozí pokuta až do výšky 16 596 €, fyzickým osobám do výšky 331 €. No napriek tomu sa každý rok nájdu „darebáci”, ktorí zákon vedome, či nevedome porušujú.
Problémom je aj nedostatočné právne vedomie občanov, teda neznalosť platných právnych predpisov, ktoré túto činnosť zakazujú. Vypaľovanie trávy je naozaj každoročným problémom. Preto dôrazne upozorňujeme na zákaz vypaľovania suchej trávy. Je príčinou vzniku veľkého množstva požiarov so značnými materiálnymi škodami, často pri nich dochádza aj k vážnym zraneniam osôb. Občas si takýto požiar vyžiada aj najvyššiu daň – ľudský život. Každý rok sa opakujú situácie, pri ktorých dochádza k vzniku zbytočne veľkých škôd.
Každoročne na jar sú preto hasiči „v pozore” – zintenzívňujú kontroly priamo v teréne, o škodlivosti a protizákonnosti vypaľovania trávy informujú verejnosť prostredníctvom médií. Aj napriek snahe sa im situácia často vymyká z rúk. „Na základe našich skúseností má informačná kampaň proti vypaľovaniu trávy paradoxne aj záporný efekt. Uvedomelí občania nepotrebujú byť upozorňovaní na to, aby nekonali protizákonne a pre tých menej uvedomelých je to signál na to, že nastal ten „pravý čas, dostať konečne rozum“.
Jarné vypaľovanie trávy postihuje nielen pôdne mikroorganizmy, ale aj mäkkýše, motýle, obojživelníky, plazy a vtáctvo hniezdiace na zemi a v krovitých porastoch. Musíme si uvedomiť, že pri horení starej trávy (zotrvaní požiaru na mieste) vzniká teplota okolo 600 – 800oC, s niekoľkými vplyvmi: pôsobením priameho ohňa je zničených 100 % všetkých vývojových štádií hmyzu do výšky 100 cm nad povrchom pôdy, dochádza k 70 – 80 % zničeniu jedincov, nachádzajúcich sa mimo ohniska požiaru, k zničeniu 50 – 70 percent jedincov vplyvom zvýšenej teploty a dymových splodín vo výške 1 až 3 m nad povrchom, zániku 10 % jedincov do hĺbky 2 – 3 cm pod povrchom pôdy. Zapamätajte si jedno: „Tráva spálená, bolesť znamená“ – a s týmto sa dá iba súhlasiť.

Zoznam aktualít