Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.klinnadbodrogom.sk spravuje Obec Klin nad Bodrogom je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Klin nad Bodrogom

Adresa:
Obecný úrad Klin nad Bodrogom
Hlavná 91/21
076 31 Klin nad Bodrogom

IČO: 00689718
DIČ: 2020728380

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
IBAN: SK20 0200 0000 0000 1902 6622

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Trebišov
Región: Zemplín-Medzibodrožie
Počet obyvateľov: 214
Rozloha: 366 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1378

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 947 953 073
E-mail: klinnadbodrogom@gmail.com

Kompetencie:
Obec Klin nad Bodrogom je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk